Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Bergs Sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1988

Finns i

Kronobergs län
Växjö kommun
distrikt

med 500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Lars-Erik Pehrsson
Bergs sockenråd
Lädja Knapagård
360 30 Lammhult

Tel. 1: 0472-750 81

Verksamheten

IT

Webbsida för all information knuten till bygden. Sockenrådet har nyligen, inom leadreprojektet Branding Berg, förbättrat hemsidan och gjort den till portal även för lokala företag.Bergs hushåll är - eller är på god väg - att anslutas till fibernät genom sk bygdenät i tre ekonomiska föreningar.

Kommunikationer

Påtryckningar på kommun och övriga beslutsfattare. Bergs sockenråd har i samarbete med Ör-Ormesberga sockenråd uppvaktat politiker i olika instanser om de försämrade bussförbindelserna i bygden, en konsekvens av tågsatsningen i Moheda och Lammhult.

Kultur

Bergveckan, kultur- och aktivitetsvecka som återkommer årligen och som lockar tusentals besökare till bygden. Sockenrådet är sammanhållande länk mellan arrangörerna.Sockenrådet genomför vissa samarrangemang med Bergrevyn samt Valborgsfirande i samarrangemang med hembygdsföreningen.

Lokal utvecklingsplan

De senaste åren har tre stora leader-projekt genomförts i Berg. Sockenrådet har varit projektägare för två av dem, förstudien KNUFF och projektet Branding Berg. Branding Berg har genomförts parallellt med projektet Lärande bygd, där stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka varit projektägare. Mycket har genomförts inom ramen för projekten och nu gäller det att följa upp och se till att arbetet får långsiktiga effekter.

Miljö & Natur

Har byggt metarbrygga och båtramp vid sjön.

Nyhetsbrev

Bergbladet kommer ut 7-8 gånger om året. Delas ut till alla hushåll. Informationen nås också via hemsidan. Det finns också möjlighet att skicka nyhetsbrev via hemsidan.

Samlingslokaler

Föreningen äger inga egna lokaler, men stöttar på olika sätt bygdegårdsföreningen.

Skapa jobb/Företagande

Inom ramen för Leader Linné har ett projekt genomförts som bland annat syftar till att skapa företagarnätverk och att stötta ungt entreprenörskap. I projektet ingår också gemensam marknadsföring för bygden och dess företag.

Studiecirklar

Sockenrådet har initierat allt från danskurser och matlagningskurser till jägarexamen genom åren. Senast genomfördes flera utbildningar för motorsågskörkort, en satsning som ännu inte är avslutad.

Stimulera inflyttning

Inventering av lediga hus, på uppmaning av kommunen.

Trivsel/Fester

Pubar, danser, vinprovning, höstfest, julgransdans, fotbollsturnering varje år, storbilds-tv vid större sportevenemang.

Turism

Bergveckan, nio dagar med utställningar och aktiviteter lockar många till bygden. Bergveckan har arrangerats årligen sedan 1996 och utvecklas för varje år. Eftersom arrangemangen är geografiskt och tidsmässigt spridda är det svårt att uppskatta antalet besökande, men det handlar om flera tusental.

Ungdomsverksamhet

Julgransdans vid kyrkbacken varje år.Ungt entreprenörskap ingår som en del i Leaderprojektet Branding Berg. I övrigt försöker sockenrådet stötta de initiativ som tas.

Utbildning/Kompetensutveckling

Leader-projektet Lärande bygd har just avslutats. Sockenrådet har varit med i förberedelsearbetet och arbetar nära projektet, men Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka är projektägare.

Varit på studiebesök

Sockenrådet har som grupp genomfört ungefär ett studiebesök per år, såväl privata som offentliga mål. Senaste studiebesöket genomfördes vid kärnkraftverket i Oskarshamn.

Vägar/Mackar

Kontinuerliga påtryckningar på kommun och vägverk vid specifika problem.

Annan verksamhet

Ekonomiska bidrag av olika slag, bland annat till en bok om torpinventeringen och Bergs historia.Bergs sockenråd fungerar som "spindeln i nätet" för bygdens många föreningar och står bland annat för program och marknadsföring för Bergveckan. Verksamheten i stort varierar över tid, utifrån behov och önskemål från bygdens invånare och vad andra föreningar hittar på. Då kyrkan i Berg stängdes för några år sedan, pga mögelproblem, tog sockenrådet initiativ till informationsmöten och ställde sig också bakom en namninsamling. Huvudansvaret för frågan har därefter överlämnats till den stödgrupp för kyrkans öppnande som bildats.

Uppdatera förening

Anmäl förening