Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Åkulla Bokskogar Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2000

Finns i

Hallands län
Varberg kommun
Dagså distrikt

med 1000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Bokskogens dag på Kristihimmelsfärds dag

Bad/Idrottsplats

Byasjöns badplats m.fl. finns i vårt område

Kultur

Marknadsföring av besöksmål inom kulturområdet

Miljö & Natur

Området är officiellt turistområde med ett antal naturreservat.Vandringsled, ridled och cykelled passerar genom området. Föreningen arbetar för att utveckla ytterligare strövstigar och cykelturer.

Skola

Ästad gamla skola visas för allmänheten.

Stimulera inflyttning

Genom företagens positiva utveckling skapas arbetstillfällen.

Tagit emot studiebesök

Har vid ett par tillfällen arrangerat studieresor.

Turism

Föreningen arbetar för att öka besökarantelet till området och de företag som finns där genom aktiviteter och arrangemang.

Ungdomsverksamhet

Ästad 4H-gård, som har lägerverksamhet på sommaren är medlemmar hos oss.

Utbildning/Kompetensutveckling

Medlemmarna i föreningen deltar i olika former av kompetensutveckling

Vandrings- & Ridleder

Se natur.

Varit på studiebesök

Vi har tagit emot ganska många studiebesök som vill veta hur föreningen arbetat.

Uppdatera förening

Anmäl förening