Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Dädesjö Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1926

Finns i

Kronobergs län
Växjö kommun
Dädesjö distrikt

med ca 550 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Göran Engqvist
Dädesjö Hembygdsförening
Skårtaryd Postgård 2
360 42 Braås

Tel. 1: 076 82 84 484

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi medverkar på Dädesjö Marknad, vilken alltid hålls den 3:e fredagen i augusti månad med bokförsäljning, lotteri och information om vår verksamhet.

Egen affärsverksamhet

Försäljning via vår hemsida av böcker utgivna av Dädesjö Hembygdsförening.

IT

Hemsida: < www.hembygd.se/dadesjo > E-post: dadesjo.hbf@hotmail.com

Kultur

Genom att bevara och utveckla ett hembygdsmuseum i modern tidsanda.Samarbete med Dädesjö Föreläsningsförening.

Miljö & Natur

Samarbete med Dädesjö Lin, vars verksamhet bedrivs i "Sländan", en byggnad i Hembygdsparken.

Samlingslokaler

Uthyrning av lokal för föreningsliv, kalas, begravningar mm.- se vår hemsida http://www.hembygd.se/dadesjo

Tagit emot studiebesök

Årligen tar vi emot studiebesök, vars främsta intresse under senare tid har varit vår "textilsamling".

Trivsel/Fester

Utförligt program finns på www.hembygd.se/dadesjo

Turism

Sommartid har vi som regel cafe´verksamhet i Hembygdsgården med möjlighet för besökande att kunna njuta av en rogivande stund i Hembygdsparken och få möjlighet till en guidad visning av våra samlingar samt göra inköp av våra bokalster.

Ungdomsverksamhet

Samarbetar med den lokala skolan i syfte att intressera barnen för den historiska bärigheten och levnadsvillkor till äldre generationer.

Vägar/Mackar

Vägbeskrivning till Dädesjö Hembygdsgård - se våra hemsida.

Uppdatera förening

Anmäl förening