Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Lövsta Bygderåd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1988

Finns i

Uppsala län
Tierp kommun
Österlövsta distrikt
Lövstabruk
med ca 115 invånare.

Adress

Stora gatan 45 (Smedsbostaden)
81966 Lövstabruk

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Barbro Nyberg, Nyberg
Lövsta Bygderåd
Carl Thunbergs v. 3
169 69 SOLna

Tel. 2: 070-676 59 94

Verksamheten

IT

Leufstabruks Buksarkivs hemsida med arkivförteckningar finns på den Nationella Databasen (NAD)

Kultur

Dokumentation. Har öppet hus i en smedsbostad . Ansvarar för och vårdar Leufsta Bruksarkiv samt håller det tillgängligt för forskare. Värnar om lövstabygdens kultur-och naturhistoriska miljö. Har historska kvinnospel för grupper året runt. Ger ut en skrift 2 ggr/år m.m.

Miljö & Natur

Har gjort två naturstigar som underhålles. Bevakar närmiljöområdet, skogsbolagets avverkningar m.m.

Nyhetsbrev

LövstaBygden är en skrift som föreningen ger ut två gånger per år. I den publiceras uppsatser om äldre tider, om vad som händer i dag och om föreningens verksamhet. Skriften är en viktig länk mellan föreningens dryga 300 medlemmar, som finns runt om i Sverige.

Studiecirklar

Cirklar i historia, släktforskning, handskriftsläsning, arkivforskning, dokumentationer m.m. liknande ämnen

Tagit emot studiebesök

Tar ofta emot studiebesök i Leufsta Bruksarkiv.

Trivsel/Fester

Berättarkvällar en gång per månad höst och vår. Stugträffar varje tisdag, dagtid. Ordnar valborgsmässofirande. Deltar ofta i Kulturhusens Dag där Bygderådet är samordnare.

Turism

Visar en smedsbostad dagligen sommartid som har originalplanlösningen från 1720-talet och har iordningställts som vid 1900-talets början. Berättar om familjernas arbete om traditioner och om det sociala livet för männsikorna i ett järnbrukssamhälle. Bruksvandringar. Historiska kvinnospel för grupper året runt.

Varit på studiebesök

Vi gör ofta studiebesök i det som rör vårt intresseområde, kultur, arkiv, naturmiljöer m.m.

Annan verksamhet

Smedsbostaden Leufsta BruksarkivNaturstigGottfrid Skytts snickeriverkstad

Uppdatera förening

Anmäl förening