Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Torstuna Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1945

Finns i

Uppsala län
Enköping kommun
Torstuna distrikt
Enköping
med 700 invånare.

Adress

Torstuna Jädra 3
74596 Enköping

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Håkan Wall
Torstuna Hembygdsförening
Torstuna Korsbacken 10
74972 Enköping

Tel. 1: 0171-411043

Verksamheten

Kultur

Byvandringar arrangeras varje år.

Miljö & Natur

På sina ursprungliga platser ligger Mangårdsbyggnaden, loftboden med brunnslider, stallbyggnaden med förrådsutrymme och källare samt en tröskloge. Mangårdsbyggnaden var från början en enkelstuga och byggd någon gång under 1700-talet. Omkring 1818 tillbyggdes en anderstuga och övervåning. Huset förvandlades till en parstuga. Förstukvisten eller verandan är typisk för Fjärdhundrabygden med sin solsymbol.Loftbodens övre kammare benämnd ”Fågelsången” var före branden och Laga Skifte under sommarhalvåret drängkammare inte bara åt gårdens egna utan även åt en del av byns övriga drängar.2007 den 21 december köpte hembygdsföreningen två områden avsedda för infart och parkering av Per-Arne Ljung. På parkeringen fanns en loge som ingick i köpet. Logen renoveras 2011 med bidrag från Länsstyrelsens projekt Hus med historia. Hitflyttade byggnader: 1955 kom det första huset, ett soldattorp med stuga och fähus från Vånsjö rote nr 136.Torpet låg strax nedanför Vånsjöåsen.1963 flyttades en loge från Nydala hit.1971 kom ett portlider och ett härbre från Råby i Simtuna.1982 kom nästa härbre till Härledgården. Det flyttades hit från en av de utflyttade gårdarna i Härled.1989 kom det senast flyttade huset till Härled, en smedja från Källinge.Vi har idag 1291 föremål i våra samlingar.

Samlingslokaler

På sina ursprungliga platser ligger Mangårdsbyggnaden, loftboden med brunnslider, stallbyggnaden med förrådsutrymme och källare samt en tröskloge. Mangårdsbyggnaden var från början en enkelstuga och byggd någon gång under 1700-talet. Omkring 1818 tillbyggdes en anderstuga och övervåning. Huset förvandlades till en parstuga. Förstukvisten eller verandan är typisk för Fjärdhundrabygden med sin solsymbol.Loftbodens övre kammare benämnd ”Fågelsången” var före branden och Laga Skifte under sommarhalvåret drängkammare inte bara åt gårdens egna utan även åt en del av byns övriga drängar.2007 den 21 december köpte hembygdsföreningen två områden avsedda för infart och parkering av Per-Arne Ljung. På parkeringen fanns en loge som ingick i köpet. Logen renoveras 2011 med bidrag från Länsstyrelsens projekt Hus med historia. Hitflyttade byggnader: 1955 kom det första huset, ett soldattorp med stuga och fähus från Vånsjö rote nr 136.Torpet låg strax nedanför Vånsjöåsen.1963 flyttades en loge från Nydala hit.1971 kom ett portlider och ett härbre från Råby i Simtuna.1982 kom nästa härbre till Härledgården. Det flyttades hit från en av de utflyttade gårdarna i Härled.1989 kom det senast flyttade huset till Härled, en smedja från Källinge.Vi har idag 1291 föremål i våra samlingar.

Trivsel/Fester

Årligen återkommande evenemang: Gökotta. Nationaldagsfirande med Öppet Hus. Midsommarfirande. 2 friluftsgudstjänster. Öppet Hus med sillunch.Trivselkväll med helstekt gris, ett samarrangemang med Torstuna Bygdegårdsförening och LRF.

Vandrings- & Ridleder

Vandringar längs Upplandsleden arrangeras

Varit på studiebesök

2009 Utflykt till Sala Silvergruva.2010 Besök vid Linda Gårds soldattorp som pietetsfullt renoverats enligt ursprungliga metoder.

Annan verksamhet

Den 3 juni 1951 invigdes föreningens hembygdsgård, Härledgården. Den ligger på Härled, cirka två kilometer norr om Torstuna kyrka, och har en mangårdsbyggnad från 1700-talet samt stall, loge, smedja, visthusbodar och ett soldattorp. orstuna Hembygdsförening har till uppgift att väcka, stärka och fördjupa kärleken till och kunskapen om hembygden och dess natur, samt värna och bevara bygdens fornminnen och sådana gångna tiders kulturalster som kommit ur bruk. Aktiviteter året runt.

Uppdatera förening

Anmäl förening