Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Österviks byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1986

Finns i

Örebro län
Karlskoga kommun
Karlskoga distrikt

med 320 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Sivert Gustafsson
ÖSTERVIKS BYALAG
Labbsand, Björkhaga 154
691 94 Karlskoga

Tel. 1: 0586-72 60 30
Tel. 2: 073-446 15 51

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Påskmarknad och julmarknad

Bad/Idrottsplats

---

Barnomsorg

---

Bostäder

---

Butik

---

Egen affärsverksamhet

---

Integration/Mångfald/Jämställdhet

---

IT

---

Kommunikationer

Hemsida och Facebook

Kultur

Kartläggning av bygdens historia. Vidareföring av det historiska arvet till nyinflyttade.Utflykter i skogarna i närområdet för att öka kunskapen om såväl naturen som olika historiska lämningar.Ett datorprogram har tagits fram för att matcha befolkning och fastigheter under olika sekler sedan 1500-talet.Har biblioteksservice i samarbete med Degerfors kommun. Kommunen tillhandahåller böckerna och byalaget sköter utlåningen.Vi gör löpnade underhåll av bystugan (f.d. missionshus från 1875).

Lokal utvecklingsplan

---

Lokalt kapital

---

Miljö & Natur

Varje vår städning utefter landsvägarna.

Nyhetsbrev

---

Omställning/Energi

---

Samlingslokaler

Bystugan är en central punkt på orten. Den används för byalagets aktiviteter och hyrs ut till medlemmar. Den är också den naturliga samlingspunkten när kommunerna, myndigheter av diverse slag ska hålla informationsmöten.

Skapa jobb/Företagande

---

Skola

---

Studiecirklar

Byalaget tillhandahåller de cirklar som just då efterfrågas. Regelbundet återkommande är stickcafé och symötenÖver tiden har ett 30-tal olika ämnesområden hanterats i cirkelform.

Stimulera inflyttning

Vårt område har börjat komma på gräddhyllan varför det är stor efterfrågan på hus och tomter. Vår insats består ibland i att berätta om infrastrukturen i området och litet om bygdens historia.

Trivsel/Fester

Utflykter av olika slag till olika resmål inom och utom vårt eget geografiska område.Festerna är en metod för att skapa mötesplatser för befolkningen.Julfesten samlar alla åldrar.Vid stagdeenliga möten (medlemsmöten och årsmöte) har vi alltid något underhållnings- eller kulturinslag på programmet.

Turism

Ingen programlagd verksamhet, men det kommer nästan varje år personer från andra orter och länder som vill höra mera om ortens och eventuella förfäders historia. Då ordnar vi informationsmöten och besöker de platser och hus som efterfrågas. Mycket uppskattat. En hög med litet tegel eller en jordkulle i skogen har stort värde för besökaren.

Ungdomsverksamhet

F.n. ingen regelbunden ungdomsverksamhet. Generationsväxling i stugorna borde innebära att snart antalet barn kommer att öka igen.

Vandrings- & Ridleder

---

Varit på studiebesök

---

Vägar/Mackar

Uppvaktat kommunerna och trafikverket angående vägunderhåll, snöröjning generellt och specifikt vid hållplatser för skolbarnen.Kontakter med länstrafiken om hållplatser och tidtabeller.

Äldreomsorg

---

Annan verksamhet

Sy kossor som är souvenirer och symbol för vårt byalag som ligger på den s.k. kos´ian.

Uppdatera förening

Anmäl förening