Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Tjurkö Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1952

Finns i

Blekinge län
Karlskrona kommun
Karlskrona stadsdistrikt distrikt

med 200 invånare.

Adress


Kontaktperson

Lars Johansson
TJURKÖ INTRESSEFÖRENING
Norra Tjurkövägen 24
370 44 Tjurkö

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Årliga loppmarknader mm

Kultur

Vi arbetar aktivt med att bevara resterna av Tjurkö stenhuggeri i form av dokumentation, kvarstående byggnader etc, bevarandet av Tjurkö gamla skola o Tjurkö skans, en befästning från 1904. För närvarande håller vi på att bygga upp ett hembygdsbibliotek.

Lokal utvecklingsplan

Vårt arbete drivs lokalt med inriktning på de boendes intresse, miljö, kommunikationer etc

Miljö & Natur

Vi värnar o arbetar med Tjurkö natur på flera punkter

Samlingslokaler

Tjurkö gamla skola drivs av Tjurkö Intresseförening som möteslokal, församlingslokal o uthyres till fester etc

Studiecirklar

PRO bedriver en omfattande studieverksamhet i våra lokaler

Stimulera inflyttning

Deltagare i Våga ta steget

Trivsel/Fester

TIF anordnar månatliga trivseldanser för pensionärerna, midsommarfirande o luciafirande mm

Turism

Vi hyr ut en lägenhet till turister året runt.

Ungdomsverksamhet

Verksamhet för ungdomar i gamla skolan

Vägar/Mackar

Samarbete med kommunen ang utbyggnad av vägbelysning

Äldreomsorg

Vi hyr ut lokalerna till PRO för deras verksamhet

Uppdatera förening

Anmäl förening