Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Stridholms Bygdegårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1960

Finns i

Norrbottens län
Piteå kommun
Piteå stadsdistrikt distrikt

med 80 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Jeanette Stenberg Lundberg

Stridholmvägen 41
941 42 Arnemark

Tel. 1: 070-3350509

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Hantverksmarknad i november

Bad/Idrottsplats

Ja, text kommer

IT

För några år sedan grävde vi fiber för bredband

Kultur

Teaterföreställningar, musikarrangemang mm

Lokal utvecklingsplan

Uppdateras årligen i samband med ansökan om byapeng

Miljö & Natur

Arbetet med miljöcertifering enligt Bygdegårdarnas nya miljöplan pågårBjörnen smyger i skogen

Nyhetsbrev

Flygblad distribueras inom byn och till grannbyarna när något är på gång

Samlingslokaler

Att till bygdens folk tillhandahålla en fungerande samlingslokal

Studiecirklar

Studiecirklar i varierande ämnen och omfattning

Stimulera inflyttning

Problemet är att det inte finns några tomma hus i byn

Trivsel/Fester

Olika fester med teman arrangeras av bygdegårdsföreningen

Turism

Rastplats och möjlighet till sjösättning av båtar finns nere vid Piteälven

Ungdomsverksamhet

Lan och bordtennis bedrivs spontant i lokalen

Vandrings- & Ridleder

Planerna finns för att i älvdalen iordningstäkka den gamla glottningsledenPengar har sökts vid olika tillfällen utan framgång kan möjligen bli ett gemensamt projekt inom leader

Vägar/Mackar

Ett antal enskilda vägar finns som hanteras av vägföreningar

Annan verksamhet

Hundutställningar årligen återkommandeIsfiske på älven

Uppdatera förening

Anmäl förening