Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1947

Finns i

Stockholms län
Österåker kommun
Österåker-Östra Ryd distrikt

med ca 40 000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Lars-Erik Rosberg
Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening
Box 606
18427 Åkersberga

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Arrangerar julmarknad.

Kultur

En viktig aktör i kommunen för att vårda och utrveckla kulturavet, bl.a genom kulturvandringar, forskning/dokumentation i frågor som rör bygdens historia (t.ex. om båtsmän, torp och torpare), kulturaktiviteter som brasaftnar kring något relevant tema, förvaltar 10 kulturbyggnader varav 4 inrymmer museer, m.m, m.m.

Miljö & Natur

Deltar i kommunens planering genom att vara remissinstans för alla planärenden (översiktsplaner, planprogram och detaljplaner). Oftast avges yttrandena gemensamt med Naturskyddsföreningen i Österåker.

Nyhetsbrev

Tidningen Milstolpen ges ut med minst fyra nummer per år, varav två nummer är mer omfattande.

Samlingslokaler

Äger och förvaltar hembygdsgården Vita Huset. Bottenvåningen, som rymmer 60 personer, abnvänds för egna aktiviteter och hyrs därutöver ut till fester som bröllop och födelsedagar. På senare tid även till borgerliga begravningar.

Skola

Visar, på begäran, Hembygdsmuseet och Skolmuseet för skolklasser. Håller, ibland, lektioner i skolorna på något relevant tema om Österåkers historia och utveckling.

Studiecirklar

Medverkar i vissa studiecirklar och seminarier vid Runö Folkhögskola.

Tagit emot studiebesök

Arrangerar årligen en - två resor för medlemmar till något relevant studieobjekt. I år (2007) till Skokloster. Förra året till Gamla Uppsala.

Trivsel/Fester

Arrangerar Valborgs och midsommarfirande i Hembygdsparken. Håller julmarknad. Medverkar i andra arrangörers aktiviteter i Hembygdsparken. Genomför månatliga träffar i hembygdsgården Vita Huset med kaffe kring något relevant tema, ibland med underhållning.

Turism

Medverkar i kommunens arbete kring lokal tematurism.

Vandrings- & Ridleder

Medverkar i kommunens arbete med att utveckla och underhålla vandrfingsleder/kulturstigar.

Varit på studiebesök

Varje år tar grupper emot, främst från andra hembygdsföreningar. Denna höst (2007) genomfördes t.ex. den s.k. Hembygdskavlen med deltagande från åtta föreningar. Dessutom har Rimbo Hembygdsförening besökts oss.

Uppdatera förening

Anmäl förening