Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Intresseföreningen Medevi Brunn

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1983

Finns i

Östergötlands län
Motala kommun
Motala distrikt

med 100-tal invånare.

Adress


Kontaktperson

Monika Sandqvist
Intresseföreningen Medevi Brunn

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Intresseföreingen har varje år haft både julmarknad och sommarmarknad, sistnämnda är på nationaldagen 6 juni och kommer att utvecklas ytterligare. Julmarknaden avvecklas då Slottsmässor besöker Medevi med sin stora julmarknad 3 dagar under november.

Butik

I anslutning till Apoteksmuseet har vi en liten butik med försäljning av böcker, kort, hantverk m.m.

Kultur

Stöd till Medevi Brunnsorkesters fortsatta arbete under säsongen. Teater, musik,guidningar,Apoteks- och lasarettsmuseum. Utskänkning från vattenkällan m.m.

Miljö & Natur

I Medevi Brunn finns en stor gammal park och en vandringsled i anslutning till området. Den sistnämnda har vi bidragit till att det satts upp orienteringsskyltar med information om området och leden.

Samlingslokaler

Intresseföreningen har varit delaktig i att bilda en ekonomisk förening i Västra Ny tillsammans med ett antal andra föreningar i bygden. Vi har därmed förvärvat en gammal skola som ska renoveras till gemensam lokal - den ligger i Nykyrka 1 mil från Medevi.

Skapa jobb/Företagande

Vi deltog i ett EU-projet 2005 på temat att skapa arbetstillfällen. Föreningen är nu engagerad i det nya Leaderarbetet, där vårt område ingår i "Gränslandet". Arbetet med att skapa jobb kommer att fortsätta i detta forum.

Studiecirklar

Det senaste handlade om tematillfällen om Medevi Brunns historia och kultur.

Trivsel/Fester

Midsommarfirandet i Medevi är årets största arrangemang för föreningen som drar många tusen besökare varje år.

Turism

Verksamheten i Medevi bygger till stor del på turism där vi i Intresseföreningen samarbetar med Medevi Brunn AB såväl som andra företag i Medevi.

Utbildning/Kompetensutveckling

Föreningen har deltagit i EU-projekt kring kompetensutveckling och för att främja arbetstillfällen för arbetshandikappade.

Vandrings- & Ridleder

Beskrev under miljö och natur

Varit på studiebesök

Ja vi har mycket kontakter och samverkan som resulterar i besök på olika sätt.

Uppdatera förening

Anmäl förening