Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Färnbo Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1987

Finns i

Västmanlands län
Sala kommun
Västerfärnebo distrikt

med 2232 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Ingmari Ekman
Färnbo Byalag
Norbergsvägen 21
730 70 Västerfärnebo

Tel. 1: 0224-74 03 95
Tel. 2: 076-806 42 80

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Samarbete mellan bygdens föreningar, entreprenörer och hantverkare.

Butik

Stöttar den lokala butiken Västerfärnebo Handelsbod ek. för. genom medlemsskap och stödsparande i JAK.

Kultur

Konst- och Hantverksrunda, Färnbo Byalag fungerar som samordnare och sköter marknadsföringen. Konst- och Hantverksrundan

Nyhetsbrev

Ges ut i A4-format 4 gånger per år.

Samlingslokaler

Disponerar gratis kommunal lokal som inte skolan behöver, bygdegårdsdelen vid gymnastiksalen. Den hyrs även ut till andra föreningar och privatpersoner.

Studiecirklar

Träffar med tema \\\\\\\"Levande historia\\\\\\\" för att synliggöra och dela med sig av kunskaper om bygden till kommande generationer.

Tagit emot studiebesök

Byavandringar till olika byar/platser i Västerfärnebo.

Trivsel/Fester

Kräft- och surströmmingsknytis på gamla bron över Svartån. Äggletning varje långfredag.

Annan verksamhet

Klädloppis 1-2 gånger per år.

Uppdatera förening

Anmäl förening