Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ekshärads Sockegrupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1980

Finns i

Värmlands län
Hagfors kommun
Ekshärad distrikt

med 3518 invånare.

Adress


Kontaktperson

Inger Vahlqvist-Jansson
Ekshärads Sockegrupp
Mossberg Sjögården
680 50 Ekshärad

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Vid nedläggning av det kommunala badet initierade Sockengruppen en förening som tog över verksamheten. Likaledes med gamla gymnastikhuset som nu drivs av en ideell förening för allmänheten.

Kommunikationer

Sockengruppen har varit aktiv när det gäller flygförbindelsen Torsby-Hagfors-Arlanda och ev. utvidgning av linjen samt förbättringar av densamma.

Kultur

Bevakning för bevarande av kulturellt viktiga byggnader o verksamheter tex. bibliotek o kommunhus.Iordningsställade av ett rum för bok o skivsamling skänkt av Lars Löfgren.Insamling av medel för färgdigställande av en påbörjad stavkyrka.

Samlingslokaler

Bevarande av kommunhuset med plenisal o styrelserum för ökad tillgänglighet för företag o föreningar.

Tagit emot studiebesök

Deltagit i olika bussresor i bygden.

Trivsel/Fester

Kommunhusets 50-årsjubileum

Turism

När kommunen lade ned Turisinformationen togs den över av Sockengruppen och där det sedan biladades en ekonomisk förening som idag driver Turistinformation.

Äldreomsorg

Bevakning och information till allmänheten vid ombyggnad av äldreboendet Bellmansgården.

Annan verksamhet

En av huvuduppgifterna har blivit att bevaka utvecklingen i samhället. T ex Apotekets bevarande, försökt att påverka Swedbanks nedläggning av lokalkontoret, Svensk Kassaservice, Biblioteket, offentlig toalett. Ordnat med enda valdebatten i Kommunen före valet 2006.Opinionsbildande namninsamlingar för olika ändamål.

Uppdatera förening

Anmäl förening