Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Sibbarp-Dagsås Föreningsråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2006

Finns i

Hallands län
Varberg kommun
Dagså distrikt

med 700 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Benny Hansson

Joastorp 11
310 60 Ullared

Tel. 1: 0346 222 27

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

föreningsrådet ger ut en tidning 4ggr/år i tidningen finnes en agenda över alla föreningars verksamhet, tidningen är mycket uppskattad, där alla har möjlighet att skriva artiklar

Butik

vi jobbar mycket med andra föreningar för att behålla vår butik

IT

Fiber för bredband, telefoni och TV har byggts i området under 2006-2007 av föreningen SIDNET.

Kultur

Allsång, berättarafton, byavandringar, resor,etc.

Nyhetsbrev

Tidningen Sidan som ges ut av Föreningsrådet 4 ggr/år

Samlingslokaler

Sibbarps bygdegård

Skola

i Sibbarp-Dagsås finnes en lokal skolstyrelse

Ungdomsverksamhet

Det finns 4H-klubb i Sibbarp

Utbildning/Kompetensutveckling

har utbildning tillsammans med vårt föreningsråd

Varit på studiebesök

Vår landshövding var på besök för att bli informerad om bygdens verksamhet under 5 tim som besöket varade hann vi visa allt från turism jordbruk småföretag och våra två hembygdsgårdar.Landshövdingen blev imponerad av bygdens utveckling

Uppdatera förening

Anmäl förening