Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Byalaget Västra Torup

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1988

Finns i

Skåne län
Hässleholm kommun
Västra Torup distrikt
Västra Torup
med 576 invånare.

Adress

Scoutvägen 4
282 92 Västra Torup

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Connie Asterman

Gamla vägen 16
282 92 Västra Torup

Tel. 1: 0708154154

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

JulTorparmarknad och Torparmässa varje år. Två välbesökta arrangemang både av utställare och besökare.

Bad/Idrottsplats

Äger idag idrottsplatsen Torvalla Arena samt tennisbanan.Där bedrivs agilityverksamhet.2019 beviljades vi 2,3 miljoner av Arvsfonden för att uppföra en Multi Hall.

Barnomsorg

Arbetar aktivt för att barnomsorg och byskola ska vara kvar i byn. Samverkar med föräldrarådet på skolan i olika arrangemang och aktuella frågor.

Bostäder

Har idag en bra dialog med dom olika mäklare.Deltar ibland aktivt vid husköp med rådgivning om byn och vad vi kan erbjuda.Förmedlar ibland kunder till mäklarna.

Butik

Finns ingen.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Arbetar utifrån från verksamhetsplanen.

IT

Kommunen kommer hösten 2019, våren 2020 att påbörja fiberutbygnaden i byn. Hässleholms kommun ergjuder fiber till alla.

Kommunikationer

Idag finns inga kommunikationer. Byalaget arbetar aktivt för att tågstopp ska kunna bli verklighet.Hösten 2018 besökte landsbygdsminister oss i Byastugan och uppvaktades av våra ungdomar.

Kultur

Kulturupplevelser erbjuds via våra aktiviteter.

Lokal utvecklingsplan

Vi har arbetat fram en lokal utvecklingsplan som vi hela tiden håller aktuell.Detta är ett mycket stort arbete men har en stor betydelse för helheten.Att få rätt person på rätt plats har stor betydelse för hela byn och landsbygdsutvecklingen.Det gäller att hela tiden ta tillvara på all kompetens och erfarenheter.

Miljö & Natur

2018 beviljades Byalaget 1,5 miljon för att anlägga en vandringsled vid Torupasjön.Deltar aktivt i kommunens miljöarbete. Arbetar för för att bevara vår natur och miljö.Deltar på olika konferenser och natur och miljö.Har uppfört ett stort "Naturuterum" kan ses på hemsidan.Idag kallas det Byagrillen.

Nyhetsbrev

Har ett eget Byablad och ett medlemsnytt, samt information på hemsidan.

Omställning/Energi

Vijobbar aktivt utifrån Hållbara bygder. Vi gjorde en tio-årsplan som vi ansåg var vägen mot en Hållbar bygd.Vi har hela tiden jobbat utifrån lista som uppdateras utifrånbybors och styrelsen önskemål.Listan uppdateras utifrån olika temamöten och aktuella frågor.

Samlingslokaler

Vi äger Byastugan som är en samlingslokal med ett miljögodkänt kök. Arrangerar olika festarrangemang, konferenser, årsmöten, catring, pizzakvällar,Öppet Café och mycket mer.Vi har bed & breakfast på övenvåningen.

Skapa jobb/Företagande

Jobbar aktivt för att stödja småföretagande på landsbygden. Samverkar idag med många små företagare i bygden och även utanför bygden.

Skola

Samverkar med skolan som är Grön Flagg certifiserad.Har all vår kompetensutveckling i skolans lokaler. Erbjuder catering till skolans olika arrangemanger och kompetensutvecklingar.

Studiecirklar

Deltar i studieciklar. Arrangerar egna studiecirklar i tovning,tårtdekorationer eller vad som efterfrågas av byborna.

Stimulera inflyttning

Arbeter för att skapa förutsättningar för inflyttning. Hälsar alla nyinflyttade välkomna till byn. Ger gåva till alla nyfödda barn i bygden. Arbetar för att stimulerar småföretagandet på landsbygden.

Tagit emot studiebesök

Besökt olika Byalag, Sockengille,hembygdsföreningar, företagare. Har gjort studiebesök i Tyskland,Polen och på Öland inom Turismen.Besökt olika företagare inom Turism i vår bygden och utanför bygden.Besökt Sollerön i Hållbara Bygder.

Trivsel/Fester

Pizzakvällar, Temakvällar, Kvinnofrukost.

Turism

Har ett stort aktivt engagemang. Vi har ett eget TurismNätverks som består av företagare, hobbysssysslare, konstnärer föreningar, m.fl, både från bygden men även utanför bygden. Vi har regelbudna träffar, gör studiebesök och erfarenhetsutbyte. Vi har samverkan med Turismorganisationen i Hässleholm. Vårt nätverk är mycket aktivt och bedriver en stor samverkan. Nätverket arbetar med aktuella frågor och driver sakfrågor som rör Turism.Vi bedriver catring både i naturen och på andra platser samt Bed&Breakfast i Byastugan.Byns turismengagemang är stort.

Ungdomsverksamhet

Bedriver ett ungdomscafé som har regelbundna träffar.Flera ungdomar är adjungerad till styrelsen och deltar vid behov. Våra ungdomar är aktiva och följer med oss på mässor, utställningar m.m. Vårt ungdomscafé träffas i Byastugan och gör även utflykter. Det ärviktigt att vi har med oss ungdomarna i byn.

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi bedriver en bra kompetensutvecling för företagare, bybor, styrelseledamöter m.m. Vi har kompetensutveckling i Photoshop samt webbdesign. Vi har även kurser i tunnbrödsbakning.Byalaget styrelse deltar aktivt i olika kompetensutvcklingar som erbjuds av olika aktörer.

Vandrings- & Ridleder

Vi arbetar just just nu med att anlägga en vandringsled. Vandringen är 1,6 km lång. Kommer att vara handikappanpassad.

Varit på studiebesök

Får ofta besök av olika föreningar, kommuner.Har i dag ett aktivt utbyte med Quebec i Canada i landsbygdsutveckling. Vi har haft 5 besök från av Kim Cornelisen som både arbetar med landsbygdsutveckling och kvinnliga nätverk.

Vägar/Mackar

Arbetar för en bra infrastruktur på landsbygden. Vi bevakar vägunderhållet, ansöker om skyltar m.m. Deltar aktivt i kommunen arbete med översiktplaner. Håller oss informerade, har ofta dialog med kommunen, vägverket eller andra aktörer inom vägnätet.

Äldreomsorg

I byn finns endast 4 marklägenheter för våra pensionärer.Vi har en efterfråga på fler marklägenheter.

Annan verksamhet

Grannsamverkan. Vi bedriver en stor grannsamverkan där över 200 hushåll är med. Vi har 35 kontaktpersoner som har ansvar för ett eget område. Har träffar med försäkringsbolag, polis m.m. Ett arbete som är positivt för hela byn och skapar gemenskap.

Uppdatera förening

Anmäl förening