Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ramsele Byagårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1971

Finns i

Västerbottens län
Vindeln kommun
Vindeln distrikt

med 29 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Barbro Holmlund
RAMSELE BYAGÅRDSFÖRENING
Ramsele 224
922 93 Vindeln

Tel. 1: 0933-540 53

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Bad -och campingplats, Almagrundet, finns i byn. Den bedrivs och ansvaras av byagårdsföreningen

Bostäder

Lägenhet, stuga och rum att hyra under kortare perioder. För tex. Skogsarbetare, skogsplaneriare, jägare

Butik

Den f.d. lanthandeln har köpts upp av byagårdsföreningen och rustats upp - bedrivs endast sommartid - ej matvaror

Egen affärsverksamhet

Uthyrning. Arrangemang av konferenser, middagar, fester

IT

Långvarig och enträgen bearbetning genom bl.a.ett antal skrivelser till kommunen för att få bredband till byn. Vilket gett positiva resultat, vi har bredband nu.

Kultur

Årliga utställningar Bevarande (renovering) av byns lanthandel och skolaTre CD-skivor med 1680 gamla foton från bygdenPåbörjad historieskrivning om bygdenCafé verksamhet med div. aktiviteter, sommartid

Lokal utvecklingsplan

Ja, en nyskriven sådan. Vi har dock alltid en tydlig plan för årliga aktiviteter

Miljö & Natur

Upprustande av gamla skolan och lanthandeln. Underhåll,gräsklippning, snöröjning röjning av sly och buskar runtom fritidsområdet och de gemensamt ägda fastigheterna i byn. (4 hus, en servicebyggnad och en grillkåta.

Nyhetsbrev

Alla träffar i byn har en dagordning och ett skrivet protokoll. Söndagsmöten var annan månad för alla i byn. Protokollen delas ut till samtliga hushåll. Varje vår skickas ett nyhetsbrev till c:a 100 personer som har någon form av anknytning till byn, där vi också hälsar dem välkommen på besök.

Samlingslokaler

Byn äger gemensamt en Byagård för grupper upp till 60 pers. Porlin mm för 50 persEn lägenhet för grupper upp till 15 pers

Skapa jobb/Företagande

Vi har ett etablerat samarbete med en turistföretagare som bedriver egen campingverksamhet under sommahalvåret och hyr våra lokaler under övrig del av året. Förberedelser inför överlåtande av verksamheten till någon som vill driva uthyrningsvetrksamheten komersiellt.

Studiecirklar

Historieforskning om bygdens historia Träffar varje torsdagkväll.

Stimulera inflyttning

Mental miljö (den miljö vi eftersträvar)En positiv atmosfär i relationerna mellan människorna i bygden, vilken skall bygga på gemenskap, sammanhållning, samarbete, enighet och trivsel i våra byar.Så att• Alla skall känna sig välkomna till fester, arbetsdagar, möten mm • Alla skall känna att man har möjlighet att föra fram sina åsikter• Alla skall känna att viktiga beslut som rör bygden görs på demokratiska grunder• Alla skall efter förmåga, tid och möjlighet känna ansvar och glädje med att arbeta ideellt och kommersiellt för bygdens bästa Vi vill utifrån denna positiva atmosfär skapa framtidstro för unga och gamla i vår bygd, vilket vi tror är grunden för tillväxt och utveckling

Tagit emot studiebesök

Ja, via utvecklingsgrupper i kommunen.

Trivsel/Fester

• Gemensamt nyårsfirande i byagården• Skoterdag/Skiddag med diverse aktiviteter eller Skotercafehelger• Ramselenappet under påskhelgen• Gemensamt valborgsmässofirande med fest efteråt i Byagården• Vårarbetsdag• Boulespel en kväll /vecka under juni-augusti• Gemensamt midsommarfirande med resning av midsommarstång och dans och sång på badplatsen. Gemensamt fika . På kvällen gemensam grillfest med dans• Höstarbetsdag• Gemensam höstfest• Minst en ”Herrfest” och en ”Damfest” under året• Caféverksamhet under 6 sommarhelger med försäljning av hantverk och kläder samt loppmarnadsförsäljning• Utställningar varje sommar under olika teman• Sommargudstjänst i juli• Julgröt med kransbindning och julsång i början av december

Turism

Uthyrning av bäddar, lägenhet , stuga, bagarstuga och campingplatserSommarcafeer

Utbildning/Kompetensutveckling

Kurs i Värdskap

Varit på studiebesök

Ja, andra byar i omgivningen, en japansk professor tillsammans med kommunalrådet och byautvecklingsrådet. m.fl.

Vägar/Mackar

Inbjudan av repr. för vägverket vid 2-3 tillfällen. Skrivelser ang. vägarnas beskaffenhet och fartbegränsningar.

Uppdatera förening

Anmäl förening