Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Mörtfors Samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1971

Finns i

Kalmar län
Oskarshamn kommun
Misterhult distrikt

med 80 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Carina Frisk
Mörtfors Samhällsförening
Mörtfors, Sannas Backe 21
572 96 Fårbo

Tel. 1: 0490-710 65

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Se tidigare beskrivning av Mörtforsdagen

Bad/Idrottsplats

Vår badplats hålls i gott skick tack vare kommunalt stöd och ideellt arbete. Fotbollsplanen är också i förhållandevis gott skick och sköts även den av ideellt arbetande invånare.

Barnomsorg

Stödjer Misterhults friskola.

Bostäder

Samhällsföreningen jobbar för närvarande inte med bostadsfrågor. Det finns dock stort intresse för att flytta till byn. När väl hus är till salu, säljs dessa snabbt med betydligt högre pris än normalt i området.

Butik

Vi har ingen butik. Försäljning och service ligger på individuella initiativ. Därför blir det ändå viss service.

IT

I princip samtliga Mörtfors fastigheter med omnejd är sedan 2015 fibrerad med ett eget ägt fibernät.

Kommunikationer

Dialog med Trafikverk och kommunen om busshållplatsen vid E22an.

Kultur

Bygdehistoria grundad på fotografier och intervjuer.Kulturvandringar i orten med omgivningar.Teater, film och föredrag inom bygdekulturen.Konstutställningar, för det mesta av ortens aktiva konstnärer.Kulturfestivaler baserade på aktuella teman

Lokal utvecklingsplan

Ja. Möte med kommunstyrelsens ordförande ungefär vartannat år.

Lokalt kapital

Nej

Miljö & Natur

Ständigt aktuellt genom att Mörtfors är ett så särpräglat område. Finns ett vattenråd med medlemmar från byn.

Nyhetsbrev

Vi har vår hemsida, www.mortfors.se och Facebook-grupp.

Samlingslokaler

Vi har ett andelsägt Folkets Hus för uthyrning och diverse kulturaktiviteter.

Skapa jobb/Företagande

Försöker locka småföretag att etablera sig här

Skola

Stöttar verksamheten hos Misterhults friskola

Studiecirklar

Vi deltar där utomstående erbjuder bra kurser. Dessutom har vi egna cirklar baserade på lokala behov och lokala handledare, t ex snickarkurser

Stimulera inflyttning

Personlig påverkan och information av och till människor, som vi känner eller som lockas till vår miljö. För närvarande positiv trend och många förfrågningar.

Tagit emot studiebesök

Ja, bl.a. från Sydafrika och Tyskland.

Trivsel/Fester

Mörtforsdagen samlar ungeför 1000 deltagare. Då är det fullt av aktiviteter med marknader, tävlingar, konstutställning, matserveringar och annat.

Turism

Mörtforsdagen är det stora turistevenemanget och inte minst anrika Mörtfors Pensionat. Därtill kommer båtutflykter med en återupplivad turbåt "Aron", som tar turister ut på Marströmmen och genom naturreservatet Västra Marströmmen. Mycket populärt. För övrigt tas turister väl emot och guidas vid behov.

Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamheten är kopplad till Misterhultsskolan och kommunens aktiviteter. Själva blir det mest aktiviteter i samband med Valborgsfirande, julfirande och midsommarfirande. Badplats, pingisbord och fotbollsplanen är uppskattat av byns ungdomar. Ungdomar är stolta över sin by.

Utbildning/Kompetensutveckling

Deltar i de aktivititer som erbjuds av utomstående organisationer, deltagande i nätverk och seminarier vid behov.

Vandrings- & Ridleder

Leder öppna för vandringar och rastplatser med grill- och badmöjligheter.

Vägar/Mackar

Vi sköter väghållningen av de nät, som inte ingår i Vägverkets anläggningar. Ingen bensinmack.

Äldreomsorg

Detta är helt kopplat till kommunens verksamheter. Fungerar bra med hemtjänst. Finns även en social sammanhållning i byn, med återkommande träffar.

Uppdatera förening

Anmäl förening