Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Åryds Föreningsråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Kronobergs län
Växjö kommun
Hemmesjö-Tegnaby distrikt
Åryd
med ca 700 invånare.

Adress

Kälkevägen 3
35575 Åryd

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Monica Gustavsson
Åryds Föreningsråd
Kälkevägen 3
355 75 Åryd

Tel. 1: 070-3024244
Tel. 2: 0470-774244

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi arrangerade marknader i mindre format i samverkan med Åryds lanthandel och Café Masugnen. Men på senare tid har vi inte haft sådana.

Bad/Idrottsplats

I samverkan med kommunen och ÅIK arbetar vi för en bra anläggning. Det har varit många turer kring bryggor, skötsel m.m. Vi har ex.vis fått färg och målat omklädningsrum. Vi har fått ny sand och nya bryggor.

Barnomsorg

Det finns mycket barn i Åryd och skolan börjar bli för trång. Det är mycket möjligt att vi så småningom behöver ta tag i frågan.Det finns ett kommunalt dagis och ett privat. Båda har mycket barn.

Bostäder

Jobbat för byggande av bostäder genom ÖP, se tidigare. Lokala fastihetsbolaget, Vidingehem, arbetar bra ute på orterna i kommunerna och ser till utvecklingen där.Träffats med Växjö kommuns planeringsavdelning och sett på lämpliga områden för byggnation. Samverkan sker med övriga kommundelscentra och vi har gjort en gemensam skrivelse och påpekat vikten av byggnation på våra orter. Vi ska också träffas med kommunledningen i slutet av 2014 och framföra våra synpunkter.Arbetet fortskrider under 2016. Vi ser ännu ingen byggnation. Men vi jobbar på.2019 ännu inget hänt.Vi ser med oro på utvecklingen.

Butik

Hade tidigare en Konsum-butik, som lades ner. Vi kämpade mycket för att få ha den kvar. Stöttade sedan en privat ägare till en butik, som nu funnits i flera år. Föreningsrådet ordnade flera öppna möten och hade många träffar med inblandade. En ekonomisk förening bildades 2011, kooperativa Åryd och Åryds lanthandel har nu funnits i 4 och ett halvt år. Ideella krafter hjälps åt med allt möjligt och är Åryds naturliga träffpunkt. Facebooksidan uppdateras ofta. Se Åryds lanthandel.Kooperativet har ersatts av privat entreprenör (2017)som driver såväl butiken som Café Masugnen.

Egen affärsverksamhet

Det har vi inte.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Försöker vi ha som ett naturligt inslag i vår verksamhet

IT

Genom kommunen har vi gjort en hemsida för Åryd. Den sköts numera av oss. Bredband finns i byn hos ett antal hushåll. Vi har en facebookgrupp med ca 800 medlemmar där man snabbt kan nå ut till de flesta i Åryd. Vi har också en köp- och sälj sida som flitigt används.

Kommunikationer

Vi har jobbat för bättre bussförbindelser och för att få ha bussar kvar. Åtminstone det andra har vi lyckats med. Åryd ligger lite vid sidan av den stora väg 25.Vi har tillsammans med Skruv arbetat för tågstopp, vilket vore ett lyft för samhället.

Kultur

Gammal bruksort,(järnbruk)café som är öppet även något lite på vintern, nån söndag då och då. Sommartid juni, juli, aug tis-sön. Guidning efter överenskommelse. Föreningsrådet och Hembygdsföreningen samarbetar. Tankar finns på att utöka aktiviteter och arrangemang hela tiden.

Lokal utvecklingsplan

Vi gjorde denna i form av träffar och gick igenom alla områden uppdelat på intressegrupper. Föreningarna och folk i samhället var med och fick göra sina insatser. Vi fick bra handledning av kommunen och vår landsbygdsutvecklare, dåvarande Karin Englund. Ny uppdatering ska göras under 2016. Vi avvaktar besked från kommunen om byggnation.

Miljö & Natur

Vi har jobbat för återvinningsstationens kvarvarande. Trädplantering och röjning. Vi har en vacker natur kring vår fina sjö.Vi har samverkat med kommunen i att jobba fram en grönstrukturplan. Det finns också framtaget ett friluftsprogram.

Nyhetsbrev

Hembygdsföreningen har ett nyhetsblad där det mesta i bygden finns med. Vi anslår våra protokoll och annat intressant. Nyheter presenteras annars i facebookgruppen.

Omställning/Energi

Engagerade ungdomar har deltagit i omställningsmöten.

Samlingslokaler

Vi har en liten samlingslokal, som används till allt möjligt. Där har vi café (ute också), pubar, möten, m.m. Skolan är också samlingslokal, som tidigare nämnts. Saknar samlingslokal som skulle gå att använda på ett bättre sätt.

Skapa jobb/Företagande

Företagarföreningen är ganska vilande.Industribyn är i stort sett fullt utnyttjad lokalmässigt.

Skola

Vi har öppna möten i skolan och skolan vänder sig till oss vid behov. Skolan är trångbodd och det är gott om barn i Åryd. Vi vill gärna se en utbyggd skola.Skolan fortfarande trångbodd o sliten 2019

Studiecirklar

Haft träffar i samband med att vi gjorde en utvecklingsplan. Vi deltog också i Rådslaget och hade flera träffar. I samband med ny ÖP för Växjö kommuns landsbygd hade vi ett antal möten och gick igenom vår bygds utvecklingsmöjligheter. Vi hoppas komma igång med några aktiviteter under 2015.Ska göra en vision för Åryd hösten 2016. Visionen avvaktar vi med för att se om Växjö kommun vill satsa på Åryd.

Stimulera inflyttning

Genom allt ovan + att vi måste ta fram nytt broschyrmaterial försöker vi stimulera inflyttning. Genom samverkan med kommundelscentra tar vi tag i byggnationsfrågan som är en förutsättning för att inflyttning ska ske.

Tagit emot studiebesök

Sommartid kommer grupper och besöker framför allt bruksområdet.Även vår kooperativa affär har haft flera studiebesök.

Trivsel/Fester

Midsommarfest, Pubar, Musikfester, underhållningar av olika slag såväl i bruksmiljö som i kyrkomiljö. Haft flera kända artister i kyrkan. Kyrkan är en av föreningsrådets medlemmar.Arrangemang i samverkan med Åryds lanthandel och Café Masugnen, t.ex. mycket uppskattade jubileum med trollkarl 2013 och med hoppborg och ansiktsmålning 2014. Julmys tillsammans med nuvarande affärsägare. 2018 dansade vi in julen som blev ett mycket lyckat evenemang.

Turism

Vi har jobbat mycket för att finnas med i Växjö kommuns turistinformation och lyckats med det. Nu har vi egna broschyrer också. Vi har guidning och café. Detta drevs av ungdomar sedan mer än 10 år tillbaka och drivs idag av en företagare. Det är mycket uppskattat. Caféet har under 2015 utökat sin verksamhet med loppis, smycken och design och har ett längre öppethållande. Vi har guidning i masugnen. Turisterna besöker också vår gamla 1100-tals kyrka. Där har vi sommarprogram. Vid masugnen har vi också sång och musik. Ofta med lokala förmågor. Det finns flera duktiga ungdomar. Lanthandeln hyr ut kajaker, mycket uppskattat.Vi har Scensommar vid caféet både för vuxna o barn. Även konstutställning sommartid i hembygdsstugan. Fortfarande välbesökt 2018.

Ungdomsverksamhet

Ordnas genom idrottsföreningen och samverkan med skolan. Fritidsgård förut 1 g/vecka. Disk. om att fixa skateboardramp. Detta blev emellertid för dyrt. Vi har träffats med ÅIK och diskuterat Åryds utveckling och vad vi kan göra tillsammans.

Utbildning/Kompetensutveckling

Deltar i informationsmöten som kommunen ordnar med olika teman. Haft IT-utbildning.

Vandrings- & Ridleder

Sigfridsleden går genom Åryd, vilket vi upplyser om. Denna är dock i dåligt skick bitvis.Ridning sker mycket i Risinge där ridstall finns.Ny cykelrunda är utarbetad runt Årydssjön av två medlemmar i Föreningsrådet. Liten kanotkarta är också gjord.

Varit på studiebesök

I samband med besök i bruksmiljön. Vi har också gjort studiebesök hos lanthandlare inför bildande av ekonomisk förening till affären. Varit på studiebesök med kyrkan på Öland, Algutsrum för ett kommande samarbete.

Vägar/Mackar

Vi har haft mycket att göra med Vägverket. Skylt på väg 25 s.k. kringla, tog lång tid att få upp. Men, vi lyckades med det. Sedan har det gjorts mycket inne i samhället. Cykelbanor, hastighetsbegränsare, asfaltering bl.a.

Äldreomsorg

Vi för fram de äldres frågor. Bl a har vi fått jobba mycket med att ha distriktssköterska kvar, vilket inte gick till slut. Man vill ha hastighetsbegränsning i samhället till 30, vilket vi också fått.En Träffpunkt för äldre är önskvärt. Det har funnits tidigare.Anpassade lägenheter är också något vi skulle önska.

Annan verksamhet

2018 firade vi 20 års jubileum och sökte evenemangsmedel från Leader, vilket vi fick. Vi firade under året på så vis att vi stöttade våra föreningars arrangemang. Vi hade också mycket lyckat Julmys innan jul med dans kring granen, tomte, grillning och julerbjudanden i affären. Kyrkan bjöd på glögg o pepparkaka.

Uppdatera förening

Anmäl förening