Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Grundsunda Framtidsgrupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1995

Finns i

Västernorrlands län
Örnsköldsvik kommun
Grundsunda distrikt

med 3194 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Ordförande Grundsunda Framtidsgrupp

Blåsåsen 2
896 31 Husum

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Huvudarrangör för Grundsundadagen i början av maj varje år

Bostäder

Undersöker behovet av bostäder i centrum.

IT

Webbutbildning för byar och skolpersonal

Kommunikationer

Skrivelser om trafiksäkerhet

Kultur

Stöttat Revy och Musikverksamhet som startade under vårt EUprojekt

Lokal utvecklingsplan

Vi är precis inne i arbetet, se nedan. haft stormöte med över 70 personer, sammanställer alla förslag och skall via AU och styrelsemöten skriva en utvecklingsplan och en 10 årig Vision.

Nyhetsbrev

Årligt nyhetsbrev till medlemmarna, information i A-bladet (till alla hushåll)

Skola

Skolgruppen har fått fler intresserade som jobbar aktivt med barn och ungdomsfrågor.

Studiecirklar

Byggt hemsidor för byarna

Stimulera inflyttning

Kustnära boende, kontakter med markägare och kommunen för att utveckla fler tomter efter vår fina kust, ett arbete som pågår.

Ungdomsverksamhet

Stöttat med bidrag

Äldreomsorg

Aktiviteter för att bevara ålderdomshem

Uppdatera förening

Anmäl förening