Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Sala Hembygds- och Fornminnesförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1912

Finns i

Västmanlands län
Sala kommun
Sala distrikt

med 21500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Göran Ax

Museigatan 2
733 38 Sala

Verksamheten

Kultur

Bevarar gamla kulturskatter

Samlingslokaler

Uthyrning av festlokaler

Skola

Fria besök för Sala kommuns elever

Studiecirklar

Landsbygdsprojektet

Trivsel/Fester

Nationaldagsfirande, midsommarfest, spelmansstämma

Turism

Visningar av våra samlingar för enskilda och i grupp

Varit på studiebesök

Visningar för förskolor,skolor o bussresor

Annan verksamhet

Barnaktiviteter, samarbete med Sala slöjd-o-hantverksförening; slöjddagar, slöjdläger

Uppdatera förening

Anmäl förening