Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Karlslunda Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1996

Finns i

Kalmar län
Kalmar kommun
distrikt

med 975 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Thomas Bergström
Karlslunda Byalag
Billsäng 102
388 50 Påryd

Tel. 1: 0480-910 57

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Arrangerar tillsammans med andra lokala föreningar första lördagen i oktober en årlig "Gammaldags Marknad" med enbart inbjudna knallar med kvalitetsprodukter.

Egen affärsverksamhet

Uthyrning av det tidigare vandrarhemmet till Kalmar kommun som här har mottagningsenhet för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. På detta sätt har bygden tillförts c:a 10 nya jobb.Vi hjälper också anra föreningar/organisationer med att ta fram original till trycksaker, programblad mm via vår dator.

Kommunikationer

Ja, text kommer

Kultur

Tillsammans med Pårydsbiblioteket arrangerat författaraftnar. mm.

Miljö & Natur

Röjt och städat utefter gator och på parkmark.

Samlingslokaler

Ja, text kommer

Stimulera inflyttning

Vi gör reklam för bygden så gott det går genom vår hemsida

Turism

Bederivit vandrarhemsverksamhet. Presenterat bygden via vår hemsida.

Vandrings- & Ridleder

Har tagit fram underlag till kartor och beskrivningar för vandrings- och cykelleder

Varit på studiebesök

Tagit emot studiebesök om lokal demokrati från bl a Ryssland, Tyskland, Finland och Uganda.

Vägar/Mackar

Har tidigare i samarbete med markägare, vägverket och Kalmar kommun rustat upp en lokal väg.

Uppdatera förening

Anmäl förening