Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Avans byautvecklingsgrupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1995

Finns i

Norrbottens län
Luleå kommun
Nederluleå distrikt

med 400 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Marika Vesterberg
AVANS BYAUTVECKLINGSGRUPP
Seletvägen 93
975 94 Luleå

Tel. 1: 070-626 59 82

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Ja årligen

Barnomsorg

ja finns förskola, fritidsverksamhet

Bostäder

Jobbar för ett äldre/kombiboende

IT

Ja vi har ADSL

Kommunikationer

Har skickat flera skrivelser till länsstrafiken

Kultur

Hembygdsspel med lokala aktörerByamarknadSpelmansstämma

Lokal utvecklingsplan

Ja skrivs varje år och föregående års utvärderas

Nyhetsbrev

Ja, utges flera gånger per år

Samlingslokaler

Ja tre stycken vilket är tillräckligt. Vi underhåller fastigheterna

Skapa jobb/Företagande

Jobbar med detta genom att i första hand anlita bybor med rätt kompetens när uppgifter ska utföras

Skola

0-skolår 6

Studiecirklar

Ja historisk cirkel

Stimulera inflyttning

Jobbar hela tiden för att utveckla livsmiljön

Trivsel/Fester

5-6 per år

Turism

Ja färjled samt sommarcafe och cykelled. Marknad och spelmansstämma

Ungdomsverksamhet

Ja i samarbete med vår sportklubb

Vandrings- & Ridleder

Arbetar för att få ridleder som komplement till vår ridanläggning

Vägar/Mackar

Arbetet för att få 30 km/timme vilket också lyckats

Uppdatera förening

Anmäl förening