Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Nässja Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1986

Finns i

Hallands län
Hylte kommun
distrikt

med 3 invånare.

Adress


Kontaktperson

Bengt Sterner
NÄSSJA BYALAG
Nässja
310 83 Unnaryd

Tel. 1: 0371-370 62

Verksamheten

Kultur

Vi håller byns historik levande genom att notera namn på platser, gamla väggrindar mm

Nyhetsbrev

Vi summerar året som gått och vad vi beslutar på årets Byamöte och mailar/skickar till alla inkl hemvändare, utbor, stugboende

Trivsel/Fester

Årlig Byalagsdag sista lörd i juli. Träffas på ny plat i byn varje år. 2008 på vår egna ö!

Turism

Håller informationstavla ajour om byn

Vägar/Mackar

Bevakat Gudrunproblemen men byvägen och alla stormvirkestransporter under åren

Uppdatera förening

Anmäl förening