Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hedens Byautvecklingsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1998

Finns i

Norrbottens län
Boden kommun
Överluleå distrikt

med ca 3000 invånare.

Adress


Kontaktperson

Ingemar Brännmark
HEDENS BYAUTVECKLINGSFÖRENING
Smaragdvägen 53 b
961 46 Boden

Tel. 1: 0921-101 13
Tel. 2: 070-631 81 36

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Familjedagen, ett samarbete med övriga lokala idrottsföreningar och Svenska kyrkan.

IT

Egen hemsida.

Kultur

Samarbet med Hedens Byamän som rör fastighetsägare, mark och vatten.

Samlingslokaler

Hyr en klubblokal i Hedgården, en fastighet som förvaltas av Hedens Byamän

Studiecirklar

Fotokurs, svampkurs i egen regi.

Trivsel/Fester

Musik- och teaterarrangemang. Pimpeltävling. Gäddfisketävling.

Ungdomsverksamhet

Ungdomsdico

Annan verksamhet

Ger ut tidningen Hedenbladet med 4 nummer/år.Deltar aktivt i Bodens Landsbyggdsråd genom Söderbyarådet.

Uppdatera förening

Anmäl förening