Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Rudskoga Hembygdsförening & Bygderåd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1978

Finns i

Värmlands län
Kristinehamn kommun
Kristinehamn distrikt

med 750 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Håkan Nordström
RUDSKOGA HEMBYGDSFÖRENING & BYGDERÅD
Sunnebol 2391
681 96 Kristinehamn

Tel. 1: 0551-600 33
Tel. 3: 0706 46 00 34

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Teknidagen är en form av marknad

Bad/Idrottsplats

Skyltning, möbler ses över vid badplatsen

Bostäder

Vi försöker presentera lämpliga tomter

IT

Hemsidan uppdateras ständigtMailverksamhet är omfattande i bygden för att ge eller få info

Kultur

Bevarande av historik från bygden som fotoregistrering mm. Katalogiserar händelser som varit och driver ständig nya saker som gagnar bygdens utveckling

Lokal utvecklingsplan

Se det om tomter som presenteras. En särskild interimsstyrelse har bildats som enbart skall jobba med utvecklingsfrågor. Här har yngre förmågor företräde

Nyhetsbrev

Bl.a utges ett bygdeblad 2 ggr. / år

Samlingslokaler

Arbete pågår för att bygga en ändamålsenlig lokal vid hembygdsgården

Skapa jobb/Företagande

Företagarna erbjuds att presentera sig och sin verksamhet vid den årliga Teknikdagen

Skola

Stort arbetehar lagts ned på att behålla, utveckla den befintliga skolan

Studiecirklar

Torpinventering

Stimulera inflyttning

Alla nyinflyttade får en välkomstblomma samt en pärm med nödvändig info om bygdenVi har deltagit i s.k bomässor som Kommunen ordnat. Vi trycker upp en broschyr om vår bygd som ges till bl.a turistbyrån och mäklare m.fl.

Tagit emot studiebesök

JaEtt flertal resor har gjorts för att se hur andra orter löst sin lokalfråga, och framtida utveckling.

Trivsel/Fester

Teknikdagen sista juli varje år. Drar årligen c:a 3000 besökare. Veteranplöjning och traktorpulling. Midsommarfirande, svampkännedom, durspelsträff mm.

Ungdomsverksamhet

Historiska händelser i samarbete med ortens skolaDe nyfödda får en gåva

Vandrings- & Ridleder

Vandring och Ridled har genom en särskild förening kommit till stånd

Varit på studiebesök

JaBl.a har Värmlands Kulturförening gästat oss

Äldreomsorg

De äldre bjuds på den årligen producerade almanackan, som har bilder från äldre dagar och då främst personer i arbete.En person som är anställd kan mot viss betalning erbjuda hjälp i hemmet, trädgård.

Annan verksamhet

Hålla kontakt med kommunens styre

Uppdatera förening

Anmäl förening