Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hasslövs Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1980

Finns i

Hallands län
Laholm kommun
Hasslöv distrikt

med 400 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Eva Hall
HASSLÖVS BYALAG
Flintarp
312 97 Laholm

Tel. 1: 0430-263 41

Verksamheten

Kommunikationer

Påtalat behovet av bussförindelser till större orter för de ungdomar m fl som inte har bil. Hallandstrafiken.

Kultur

Trivselkvällar på sommaren med lokala förmågor som berättar om gångna tider, både väldigt gammalt och nutid. Bl a det halländska språket i vårt område som går ihop med skånska samt olika ords betydelser.

Miljö & Natur

Ett stort arbete har varit deltagandet i arbetet med det nya Natura 2000 området som tidigare var kallat Strövområdet. Området har blivit ett naturreservat och med det ska kartor tryckas upp med stigar osv. Slingor för promenader tas ut m m. Detta har byalaget haft ett nära samarbete med länsstyrelsen om

Samlingslokaler

Vi är medlemmar och har köpt andelar i Hasslövs bygdegårdsföreningen som bildades då Laholms kommun skulle lägga ner bygdegården. Den drivs nu helt av bygdegårdsföreningen.

Skola

Vi är medlemmar och stödjer vår egen lokala bygdeskola.

Stimulera inflyttning

Arbetar tillsammans med Laholms kommun för att göra reklam för våra lediga tomter, samt har ordnat så att det byggdes lägenheter i byn.

Trivsel/Fester

Anordnande av gåsafester på hösten, jubileumsfest då vi hade 25 års jubileum i föreningen. Även en stor fest för vår avgående lantbrevbärare har vi haft.

Turism

Medlem i Destination Hallandsås som är ett råd för att vidga turismen i ordet Hallandsås bemärkelse, ett samarbete som sträcker sig längs Hallandsåsen och med tre kommuner inblandade, Båstad, Laholm och Örkelljunga. Vi är enda föreningen som deltar.

Vandrings- & Ridleder

Se tidigare

Uppdatera förening

Anmäl förening