Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Baljered Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1996

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Vara kommun
Vara distrikt

med ca 100 st invånare.

Adress


Kontaktperson

Maria Granath
Baljered Byalag
Baljered Stenhaga
534 96 Vara

Verksamheten

Kultur

Haft kulturvandringar arr. gn. Vara kommun 2 ggr i Baljered.Arrangerat tipspromenader 1 ggn/år i naturområden i byn för allmänheten.

Miljö & Natur

Har restaurerat en damm i byn. Röjt träd och grävt om dammen till ursrunglig storlek. Håller naturområdena öppna och profilierar "utåt" den fantastiska natur som finns i Baljered.

Studiecirklar

Studiecirklar under åren om byns historia. Just nu pågår ett stort arbete med att utforma en bygdebok, handl. "Förr och Nu".

Trivsel/Fester

Ordnar sammankomster för byinvånarna några ggr/år. Varje år en grötfest med uderhållning.

Varit på studiebesök

Guidade turer i naturområdet Paradiset.

Äldreomsorg

Bjuder de boende på äldreboendet i St. Levene på kaffe 2 ggr/år.

Uppdatera förening

Anmäl förening