Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Vallens Byaintresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Västerbottens län
Skellefteå kommun
Lövånger distrikt

med 150 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Kurt Andersson
VALLENS BYAINTRESSEFÖRENING
Vallen 152
931 93 Skellefteå

Tel. 3: 070-235 61 53

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Samarbetar och stöder byns idrottsförening Vallens IS

Barnomsorg

Vallens by äger gamla skolan i, som tlllhanda håller lokal så att Skellefteå kommun hyr och bedriver barndagisverksamhet med ett 20-tal barn inskrivna

Egen affärsverksamhet

Tillsammans med Vallens samfällighetsförening som äger Vallens gamla skola som är ombygd till hyreslägenheter, vilket gör att det finns möjlighet till ungdomar att hyra en bostad i byn, samt att byn har tillgång till barnomsorgslokaler.

IT

Byn har under innevarande år fått bredband via ADSL-uppkoppling

Kultur

Anordnar jazz,musik,teaterkvällar. Äger ett hembygdsområde 7 ha. stort med bagarstuga,smedja rundloge m.m.

Lokal utvecklingsplan

Föreningen har utformat och antagit en utvecklingsplan.

Miljö & Natur

Vallen har en fiske och miljöförening som bedriver ett mycket omfattande projekt som går ut på att höja sjöns PH-värde (från 4.5 till 6,5) har gjort att Vallsträsket har undgått svartlistning av fiskbeståndet och förhindrat att vass tillväxten har upphört.

Samlingslokaler

Samarbetar med övriga föreningar i byn om samlingslokaler. Det finns en kombinerad sporthall/samlingslokal 120m2, Ett kapell 150m2,vävstuga 80m2.

Skapa jobb/Företagande

Föreningen har i sina stadgar att stimulera till nyföretagande och stötta redan befintlig företagande. Har för närvarande ett malmsökarföretag som verkar från byn och ett företag har genom det företaget skapat två arbeten, vidare har två verkstadslokaler kommit till användniong. Ett it företag är under uppbyggnad och ett företag som har olika verksamheter startat det senaste året.

Skola

Samarbetar med grannbyn Vebomark som driver friskola och där Vallenbarnen går t.o.m. årskurs 6-

Stimulera inflyttning

Gör reklam för byn i olika sammanhang, bl.a. vid mässor (Vårmässa i Skellefteå) och i olika reklamblad som går ut till allmänheten.

Tagit emot studiebesök

Har varit på studiebesök till andra byar m.m.

Trivsel/Fester

Anordnar några byafester varje år.

Ungdomsverksamhet

Sammarbetar och stöder idrottsföreningen i Vallen samt Vallens kapellstiftelse

Utbildning/Kompetensutveckling

Studiecirklar, ledarutbildning, datautbildning

Varit på studiebesök

Har tagit emot studiebesök av andra byar kommit och studerat våra lokaler och föreningsverksamheter.

Annan verksamhet

"Jazz i Vallen" har blivit ett begrepp i bygden.

Uppdatera förening

Anmäl förening