Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Föreningen Flatön

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1965

Finns i

Västra Götaland, Fyrbodal
Orust kommun
Morlanda distrikt
Flatön
med ca 250 invånare.

Adress


Flatön

Besök hemsida

Kontaktperson

Lena Kjellman
Föreningen Flatön
Flatö 266, Lökebacken
474 91 Ellös

Tel. 1: 0304-55 316
Tel. 2: 070-287 69 61

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

PåskpromenadMidsommarfirandeLoppmarknadÄr arrangemang som inbringar en del pengar till föreningens ekonomi.

Barnomsorg

På grund av för få dagisbarn är Flatö förskola nedlagd.

Bostäder

Ett hyreshus med 4 lägenheter finns. För övrigt bor alla i egna hus.

IT

A/D Union, Linus Bille har en studio på Flatön. Linus har gjort vår hemsida samt hjälp till att iordningställa vår datasal, där vi nu har sju moderna datorer.

Kommunikationer

Förutom färjorna finns inga kollektiva transportmedel på våra öar.Flexlinje går att beställa för transport till Henån (måndag och onsdag). Kostnad 20 kr per väg.

Kultur

Skolmuseum som är öppet för allmänheten

Nyhetsbrev

Ö-bladet kommer ut 4 gånger per år. Trycks i 500 ex och delas ut även till sommarboende.

Samlingslokaler

Flatö skola har en samlingslokal och kök med plats för 70 personer. Lokalen kan hyras

Skapa jobb/Företagande

Tre större företag finns:Malö campingHandelsman FlinkLifeStoneVilka sysselsätter ett 20-tal personer, sommartid betydligt fler anställda

Skola

Alla skolbarn pendlar till sina skolor. En del barn får inte åka kollektivt till skolan utan de måste köras av respektive föräldrar. Kommunens ställning i frågan är helt oacceptabel.

Studiecirklar

Kurser i datoranvändningKurs i oljemålningKurser i digital bildbehandling

Stimulera inflyttning

Svårt att stimulera till inflyttning beroende på kommunens negativa attityd vad gäller skolskjutsar

Trivsel/Fester

Flatö skola är tillgänglig för medlemmarna. Lokalerna är lämpliga för olika aktiviteter med plats för 70 personer.LineDance

Vägar/Mackar

Vägen mellan färjorna (Malö-Ängö) är hårt belastad. Många använder vägen som genomfartsväg för att spara ca 2 mil (Ellös-Uddevalla). Vägen är i mycket dåligt skick och vi har åtskilliga gånger påpekat detta för Vägverket och kommunen, utan resultat.

Uppdatera förening

Anmäl förening