Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Haurida Hembygds- och Fritidsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1959

Finns i

Jönköpings län
Aneby kommun
Haurida distrikt

med 170 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Eva Sandberg
Haurida Hembygds- och Fritidsförening
Haurida Källeryd, Södergård 1
578 92 Aneby

Tel. 1: 070-749 19 88

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Föreningen har tid bokad i Vireda aktivitetshall 1 gång/vecka.Det spelas då innebandy och badminton m.m.Sommartid tränas fotboll på vår lilla fotbollsplan vid lekparken.

Barnomsorg

Föreningen var mycket aktiv i arbetet att få förskola till socknen vilken invigdes 1993. Denna finns forfarande kvar och den lekpark som föreningen har används av förskolan och kommunen har kompletterat med ytterligare material. Hot om nedläggning av förskolan har förekommit under åren men efter möte med Aneby kommun har den fått vara kvar.

Bostäder

Vid möte med politiker och kommunala tjänstemän påpekas regelbundet behovet av att marknadsföra de tomter som finns för att öka befolkningen i socknen.

IT

Fiber är på gång under 2017

Kultur

Föreningen äger och sköter Haurida Hembygdsgård.

Nyhetsbrev

Information läggs fortlöpande ut på föreningens hemsida. Det sänds även information genom gruppmail till de som anmält sig till detta.

Samlingslokaler

Föreningen hyr en lokal som används som sammanträdeslokal och aktivitetslokal.

Skola

Skolan finns i grannsocknen Vireda.

Stimulera inflyttning

Frågan om marknadsföring tas regelbundet upp vid träffar med politiker och tjänstemän i Aneby kommun. Nyinflyttade hälsas välkommna genom personligt besök av föreningsrepresentanter och får då informaton om föreningslivet i socknen.

Trivsel/Fester

Arrangerar bl.a midsommarfirande (i samarrangemang med Kulturreservatet Åsens by som ligger i socknen), trivselaktiviteter med t.ex underhållning, förtäring, lotterier m.mDet ordnas även samlingar för yngre barn med föräldrar regelbundet.

Ungdomsverksamhet

Ungdomarna har tillgång till föreningens lokal där det finns bl.a pingisbord, Tv och diverse spel.

Utbildning/Kompetensutveckling

Kurser i Hjärt-lungrädding har hållts för de i socknen som anmält sig.

Uppdatera förening

Anmäl förening