Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Lerbäcks Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1999

Finns i

Hallands län
Kungsbacka kommun
Fjärå distrikt

med 600 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Rose-Marie Eriksson
Hela Sverige ska leva Halland
Mickelsgårdsvägen 70
439 72 Fjärås

Tel. 1: 070-6311152

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Se ovan

Bad/Idrottsplats

Ett flertal små privata badstränder vid sjön Lygnern samt privata bad bryggor i småsjöarna runt om. Byalaget har byggt en handikappsanpassad fiskebrygga med separat handikappsparkering i Sundsjön. Dessutom en stor gästhamnsbrygga/festivalscen vid Staborg. I anslutning till denna finns 2 st pontonbryggor/badbryggor. Badstegar och livbojar samt livflotte finns också, i anslutning till denna.Vildmarksläger med vindskydd, flytbrygga samt lägerplats finns i Sundsjön.

Barnomsorg

Finns endast i tätorten 10 km bort.

Bostäder

Några få privata hus uthyrda, ingen verksamhet från vår sida

Butik

Finns ingen, sista butiken (har funnits 4 st)lades ner 1989 och är idag privatbostad

Egen affärsverksamhet

Fester, Kursverksamhet, Föreläsningar, Hembygdsvandringar o.s.v.

IT

Fiberbredbandsförening startad 2015 för anslutning till samtliga hushåll.

Kommunikationer

Busslinje 741 kör med 7 turer/dag, ej lördag & söndag.

Kultur

Föreläsningar/föredrag, filmvisning, kurser. Hembygds/natur samt fågelvandringar.

Lokal utvecklingsplan

Finns ingen

Miljö & Natur

Natur och fågelvandringar för att lära mer om detta. Fågelräkning regelbundet. Återskapa och bevara de gamla ekskogar, där vår unika jätte ekoxe kan fortsätta leva. Uppsättande av fågelholkar. Markägarnas ansvarar för att bevara och skydda sina resp ägor. Ett naturskyddsområde i området har tillkommit med lokalt initiativ, den s.k. Oxhagen.Kalk-kistor finns sedan 1970-talet i Sundstorpsån. Laxtrappa är anlagd vid Ålgårda Kraftverk. Olika fiskevårdsprojekt sköts av Lygnerns Fiskevårdsområde

Nyhetsbrev

Sänds ut vid aktuella tillfällen, via brevlådorna men även via e-mail.

Samlingslokaler

Förvaltar och driver Samlingslokalen Lerbäck i stiftelseform.

Skapa jobb/Företagande

Småföretagarandan i området är stort. 3 företag med fler än tio anställda har bildats på 2000-talet. Finns mängder av småföretagare/hantverkare/jordbrukare i området.

Skola

Nedlagd sedan 1970, övertog skolan 1972 av då Fjärås Kommun och har sedan dess fungerat som samlingslokal och är vår medelpunkt i bygden.

Studiecirklar

Akvarell & oljemålning, gymnastik, historia/hembygdscirklar,jakt/djur kurser, flugbindning, hundutbildningar (avel, valp, dressyr, utställning o.s.v.), seniorkurser.

Stimulera inflyttning

Behövs inte. Stort "sug" efter bostäder i området, finns inga tomma hus och hus/markpriserna är mycket höga.

Tagit emot studiebesök

Nej

Trivsel/Fester

Sundstorpsfestivalen, familjefestival v 30 anordnades under 10 år, pubafton vår & höst, ärtsoppefest varje skärtorsdag, Luciafest för hela familjen, poängpromenad 1 maj. Barnmarknad 2 ggr/år.

Turism

Dragspelsmuseeum (privatägt), B & B (privat), Båtbryggor (privat), fiske & bad -bryggor, Fiske (fiskekort erfordras), Gammaldansbana (separat förening), Vildmarksläger (kommunalt)

Ungdomsverksamhet

4H, fiskeklubb för ungdomar. Fri tillgång till gymnastiksal där ungdomarna spelar bl.a. innebandy och bordtennis

Utbildning/Kompetensutveckling

Föresläsningar/föredrag i bl.a. äldre historia, djur & natur. Filmvisning och mindre konserter, allsång, teater, uppträdanden o.s.v.

Vandrings- & Ridleder

Orienteringsklubben FAIK anlade på 1970-talet vandrings/löpar slingor, varav de längsta 2 st slutar/börjar i vårt område. Dessa underhålls och används fortfarande. Delar av ridled genom Halland samt Kungsbackas cykelleder/kanotleder passerar här.

Varit på studiebesök

Nej

Vägar/Mackar

Väg 934 mellan Fjärås samhälle och Sätila (Västergötland). Ett flertal mindre privata vägsamfälligheter.

Äldreomsorg

Finns ingen, närmaste ligger 10 km härifrån i tätorten.

Annan verksamhet

Tät kontakt med kommun och andra myndigheter, om lokala ärenden som berör området

Uppdatera förening

Anmäl förening