Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Rantajärvi Utvecklingsgrupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1984

Finns i

Norrbottens län
Övertorneå kommun
Övertorneå distrikt

med 130 invånare.

Adress


Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Rantajärvi Julmarknad årligen (kring Lucia)

Bad/Idrottsplats

Vi ansvarar för två badplatser och två idrottsplaner

Barnomsorg

Ingen barnomsorg

Bostäder

Inga aktiviteter förutom att vi hyr ut stugor, rum och vildmarksstugor

Butik

Vi har Mini-Livs i byn

Egen affärsverksamhet

Vi bedriver ingen affärsmässig verksamhet med undantag av att vi årligen arrangerar en julmarknad och säljer Bingo-Lotto

IT

Vi har äkta bredband i byn och nyttjar informationsteknologin till det yttersta

Kommunikationer

I Övertorneå kommun har vi gratis busssresor och under skoltid relativt täta förbindelser.

Kultur

Vi är värdar för teatergrupper och anordnar läsecirklar

Lokal utvecklingsplan

Vi har med jämna mellanrum utarbetat en egen lokal utvecklingsplan

Miljö & Natur

Vi har infört miljötänkande i allt vi gör

Nyhetsbrev

Vi ger ut en tidning (Rantajärvi-Bladet) som är inne på sin 18:e årgång. En länstidning gissar att det är en av de äldsta i landet som utkommer så ofta som varje månad året runt

Samlingslokaler

Den nedlagda skolan i byn är övertagen av oss och vi använder den som kursgård.

Skapa jobb/Företagande

Alla aktiviteter syftar till att skapa jobb i byn och trakten

Skola

Skolan är nedlagd och används nu som kursgård

Studiecirklar

Utbildningen/kompetensutveckling sker genom studiecirklar

Stimulera inflyttning

Genom Rantajärvi-Bladet, som prenumereras av ca 200 utflyttade, försöker vi locka tillbaka resurspersoner till byn med omnejd.

Tagit emot studiebesök

Vi har någon gång också själv varit på studiebesök

Trivsel/Fester

Vi arrangerar byatillställningar, Rantajärvidagar varje sommar

Turism

Vi erbjuder turister boende - även ute i vildmarken

Ungdomsverksamhet

Vi erbjuder ungdomar aktiviteter såsom pingis, bangolf, fotboll, tennis

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi arrangerar utbildingar i t ex Göra tidning (eftersom vi sedan 1990 ger ut en byatidning som utkommer månadsvis)

Vandrings- & Ridleder

Vi håller ett antal vandringsleder i skick och ser till att dom är väl märkta

Varit på studiebesök

Vi tar regelbundet emot studiebesök

Vägar/Mackar

Vi håller bilväg till vår vildmarkscamp i skick

Äldreomsorg

Vi har en pool av frivilliga som ställer upp om äldre behöver hjälp. Dom ringer ett telefonnummer som svarar dygnet runt.

Annan verksamhet

Vi arrangerar årligen en internationell långmarsch, Polcirkelmarschen

Uppdatera förening

Anmäl förening