Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ringarums Bygdekommitté

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1988

Finns i

Östergötlands län
Valdemarsvik kommun
Ringarum distrikt

med 1500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Hans Andersson
Ringarums Bygdekommitté
Hansborg
610 41 Valdemarsvik

Tel. 1: 0121-302 65

Verksamheten

Butik

Samarbetar med ortens butik för att den ska överleva. Senast gjordes en enkät i samarbete med kommunen.

Kommunikationer

Slåss för att få till stånd en förbifart av väg E 22 vid Söderköping, för att förbättra pendlingsmöjligheterna.

Kultur

Se Ringarumsdagen nedan.

Nyhetsbrev

Via hemsidan finns möjlighet att beställa nyhetsbrev.

Samlingslokaler

Initiativ till bildandet av föreningen Bygdens Hus

Skola

Olika åtgärder för att stärka skolan i Ringarum. Motsatte oss bussning, vilket vi såg som en början till nedläggning.

Stimulera inflyttning

Tagit initiativet till tillskapandet av tomter med gemensamt stall för familjer med häst

Trivsel/Fester

Arrangerar varje år familje- och hemvändardagen, Ringarumsdagen, sista söndagen i juli

Ungdomsverksamhet

Har tagit initiativet till bildandet av föreningen Bygdens Hus där ungdomsverksamhet kan bedrivas

Varit på studiebesök

Vår landshövding, Björn Eriksson, har varit på besök tillsammans med sin fru Helena och mor för att informera sig om vad vi gör och eventuellt behöver hjälp med. Maken till landshövdning som är så engagerad i landsbygdsfrågor finns inte!

Annan verksamhet

Under lång tid kämpat för att få behålla deltidsbrandkåren, men har till slut fått ge oss för övermakten.

Uppdatera förening

Anmäl förening