Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Oderljunga Sockengille

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1990

Finns i

Skåne län
Perstorp kommun
Perstorp distrikt

med 1500 invånare.

Adress


Kontaktperson

Leif-Åke Andersson
ODERLJUNGA SOCKENGILLE
Skingeröd
284 92 Perstorp

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Bygdedagen med olika hantverkare

Bad/Idrottsplats

Hjälper Bälinge badet att överleva

Barnomsorg

Tvingat fram dagis/fritis bevakar att det inte skärs ner på landsbygden

IT

Oderljunga IT förenings bildande ,ADSl till 98% av landsbyggden

Kultur

ValborgsfirandeMusik arrangemangStödjer Artur Lundqvist stiftelsen aktivt med marknadsföring

Miljö & Natur

Deltagit aktivt i boendes problem med bergstäkt

Nyhetsbrev

Olika inbjudningar med marknadsföring av arrangemangTurist broschyr KulTur i Oderljunga

Skola

Bevakar och lobbar att skolan ska vara kvarNy infart till skolan

Trivsel/Fester

Byadag Gökotta

Turism

Hjälpt till att skapa bed and brekfastArbetar för att återskapa Altarstenen

Vandrings- & Ridleder

Kyrkvandring

Vägar/Mackar

Väg 108 säkerhet , tung trafik mmhastighetssänkning på farliga platserBlivit remisgrupp till kommunen i vägfråhor ang 108

Annan verksamhet

Skördevesper med kyrkan

Uppdatera förening

Anmäl förening