Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Sundshults Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1999

Finns i

Västra Götaland, Fyrbodal
Tanum kommun
Mo, Bohuslän distrikt

med 28 invånare.

Adress


Kontaktperson

Anette Hansson

Sundshult 21
45751 Bullaren

Tel. 1: 052540011

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Badplatsstädning

Trivsel/Fester

Grillfester i anslutning till badstrandsstädning mm

Vägar/Mackar

Underhåll av gemensamma enskilda vägavsnitt

Annan verksamhet

Skötsel och tillsyn av gemensam vattentäkt, pumphus m. reningsanläggning och ledningsnät

Uppdatera förening

Anmäl förening