Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Sörbyn-Sundsnäs Byautv.grupp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1991

Finns i

Norrbottens län
Boden kommun
Gunnarsbyn distrikt

med c:a 200 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Lisbeth Lind-Svanberg
Sörbyn-Sundsnäs Byautv.grupp
Sörbyn 10
961 97 Gunnarsbyn

Tel. 1: 070-660 81 87

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Bryggor, hopptorn tillgänglighet.

Kultur

Tillsammans med Hembygdsföreningen invigt ett "bygdemuseum"Teater och kulturarrangemangHembygdsdagar.Släkt och bygdeforskning.

Miljö & Natur

Öppna landskap

Samlingslokaler

Bibhålla gemensamma lokaler.Underhålla och förbättra.

Studiecirklar

Öppet hus, Kafè kvällar. cirklar i släkt- hembygdsforskning,bygdemålets bevarande m.m.

Tagit emot studiebesök

Besök till Kuusamo i Finland och till lokala föreningar.

Trivsel/Fester

Gemensamma byamiddagar,Museivisningar

Turism

Tillgängliggöra bygden med olika välkommenarrangemang

Ungdomsverksamhet

Julfester

Utbildning/Kompetensutveckling

social kompetensutv.

Varit på studiebesök

Många besök till Museet och Hembygdsgården.

Vägar/Mackar

Uppröjning och bevarande av "gamla" byvägar, stigar.Uppskyltning av bynamn m.m.

Uppdatera förening

Anmäl förening