Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Järnskogs Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1924

Finns i

Värmlands län
Eda kommun
Järnskog distrikt

med 1500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Kermit Myrvold
JÄRNSKOGS HEMBYGDSFÖRENING
Remjäng, Dammen
670 41 Koppom

Tel. 1: 0571-150 18
Tel. 3: 0705 70 15 13

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

anordnar bygdemarknad samt julmarknad

Butik

vi har ett affärsmuseum "Hiombua"

Kultur

forskar i bygdens historia

Miljö & Natur

skogsvandringar för turister

Samlingslokaler

Samlingslokal, ca 80 platser vid bord samt komplett kök. handikaptoalett

Skola

guidade turer i hembygdskunskap

Studiecirklar

teater och hembygdsforskning

Tagit emot studiebesök

vid flera tillfällen

Trivsel/Fester

sång och musikaftnar

Turism

samarbetar med Morokulien infocenter, tar emot bussar, guidning, servering

Ungdomsverksamhet

tar emot skolklasser, guidar spec. Beredskapsåren.

Utbildning/Kompetensutveckling

marknadsföring

Vandrings- & Ridleder

vandringsled till Klyftasprickan, en av tre i Sverige. Stor bärgspricka

Varit på studiebesök

tar emot studiebesök, museet "Beredskapsåra", Gammelstugan, lanthandel

Äldreomsorg

inbjuder äldreboend till vår servering

Annan verksamhet

serverar speciell mat från bygden, ex nävgröt, klengås

Uppdatera förening

Anmäl förening