Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Östra Skymnäs-Nybacka Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1995

Finns i

Värmlands län
Hagfors kommun
Norra Råda distrikt

med 50 invånare.

Adress


Kontaktperson

Marica Möller
Östra Skymnäs-Nybacka Byalag
Torfolk Gård Östra Skymnäs
689 95 Höje

Tel. 1: 0563-723 68

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Driver en badplats och tennisbana, öppen för invånarna och besökare, turister.

Kultur

Historiska inventeringar och föredrag.

Lokal utvecklingsplan

Har varit involverade i kommunens detaljplaner för området.

Miljö & Natur

Sköter uppsnyggning och röjning i områdets förbuskade marker.

Skapa jobb/Företagande

Hjälper i viss mån bygdens företag med marknadsföring och kommunkommunikationer.

Tagit emot studiebesök

Flera medlemmar har deltagit i studiebesök hos andra utvecklingsgrupper.

Trivsel/Fester

Ordnar diverse samkväm och fester för medlemmarna.

Turism

Har en vandringsled, en badplats och en tennisbana öppen för turister. Är också involverade i cykelleden som drivs som ett flerkommunsprojekt.

Vandrings- & Ridleder

Sköter en vandringsled genom området.

Varit på studiebesök

Tar emot studiebesök främst genom Länsbygderådet.

Uppdatera förening

Anmäl förening