Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Tåssjö Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2003

Finns i

Skåne län
Ängelholm kommun
Tåssjö distrikt

med 970 invånare.

Adress


Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Som tidigare nämnt, vårmarknad och julmarknad.

Barnomsorg

Har ingen barn omsorg närmare än Munka Ljungby

Bostäder

Socknen består av lantbruk och skogsfatiheter, enskilda villor.

Butik

Vi arrangerar sommarcafé med konstutställning. Vårmarknad och julmarknad med lokala konsthantverkare och utställare.

Egen affärsverksamhet

Har ingen butik i bygden.

IT

Arbetet har gett socknen ett utbyggt bredbandsnät med hjälp av Tåssjö Kvinnliga nätverk.

Kommunikationer

Bevakar skånetrafiken så att landsbygden kan komma in till tätorten visa versa.

Kultur

Kulturella aktiviteter som bygdemål, sammankomster med inriktning på läran om bygden.

Lokal utvecklingsplan

Vi bevakar kommunens långsiktiga plan för socknen. Har egen plan om hur vi skall kunna angagera alla.

Miljö & Natur

Vi bor i skånes vackraste natur på Hallandsåsen så vi ser tillså att besökare håller sig inom allemansrättens paragrafer.

Nyhetsbrev

Skickar program för aktiviteterna i skolan två gånger per år.

Samlingslokaler

Byalaget äger bassholma F.d. Skola.

Skapa jobb/Företagande

Landsbygden består mest av egna företager.

Skola

Skolan i bygden nerlagd. det är skolbyggnaden som Byalaget friköpt för 1,00 kronor av Ängelholms kommun.

Stimulera inflyttning

Marknadsför vår trakt som en hästvänlig och naturskön.

Tagit emot studiebesök

Nej inte offociellt.

Trivsel/Fester

Traditionella fester över året.Ex. jul,påsk, sommarfest,spökfest.Allt för att skapa sammanhållning ibygden.

Turism

Den svara kommunen för.

Ungdomsverksamhet

Olika Aktiviteter för att sammanföra Socknens Undommar som i dagh är spridda på olika skolor, Bassholma skola nedlagd.

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi har haft utbildning i föreningsteknik, matlagning, dans, arbter hela tiden på att hålla en hög kompetens i styrelsen

Vandrings- & Ridleder

Vi har avtal med markägarna om ridstigar och arrangerar två ggr per år terrängritt.

Varit på studiebesök

Vi har inte haft studiebesök från någon annan landsbygdsutvecklingsgrupp men tar gärna emot.

Vägar/Mackar

Det finns en aktiv samfällighetsförening där styrelseledamöterna ingår som medlemmar.

Äldreomsorg

Vi upplåter vår gemensamhetslokal till PRO för utbildning,mm. Vår lokal är delvis handikappsanpassad genom entren.

Annan verksamhet

Allt som ger samhörighetskänsla i socknen.

Uppdatera förening

Anmäl förening