Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Sävast Byautveckling

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1995

Finns i

Norrbottens län
Boden kommun
Sävast distrikt

med 3400 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Arne Nygren
SÄVAST UTVECKLING
Östra Lillgärdsvägen 50
961 50 Boden

Tel. 1: 0921-692 14
Tel. 2: 070-694 92 14

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Sävastdagen, lokalt evenemang med viss försäljning

IT

Vårdar den egna hemsidan och allmänt intresserade

Kultur

Sävastdagen, presentation av historiska/kulturella inslag

Lokal utvecklingsplan

Utformat en strategi som ska följas upp av en förstudie

Miljö & Natur

Engagerade i aktuella miljö-och naturfrågor

Samlingslokaler

Äger Lunda byagård, fastighet/gård mitt i byn

Skapa jobb/Företagande

Undersöker möjligheterna att starta ett projekt

Äldreomsorg

Undersöker möjligheterna att starta upp ett projekt

Annan verksamhet

Driver energifrågor och fjärrvärmeutbyggnad. Har tidigare arbetat för bredbandsanslutningar och skolprojekt

Uppdatera förening

Anmäl förening