Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Törnevalla hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1999

Finns i

Östergötlands län
Linköping kommun
distrikt

med 1600 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Siv Johansson
TÖRNEVALLA HEMBYGDSFÖRENING
Eklunda Gristad
590 62 Linghem

Tel. 1: 013-730 59

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Bygdedag varje juni tilsammans med Åkerbo maskinhistoriska förening och kyrkan med utställningar, försäljning av lokalt hantverk och servering

IT

Livaktig hemsida

Kommunikationer

Se vägar

Kultur

Byvandringar, 1 gång/år. Hembygdsträffar varannan månad. Utflykter 2 gånger/år

Nyhetsbrev

Medlemmarna får 4-5 nyhetsbrev/år

Samlingslokaler

Vi nyttjar socknerns församlingshem

Studiecirklar

Ortnamn, soldattorp, naturvårdsprogrammet

Stimulera inflyttning

Genom en bra hemsida

Tagit emot studiebesök

En av årets utflykter är ett studiebesök: i år var det gamla Linköping och Tåkernbygden och förra året var det Stångån och Viost hembygdsförening och deras fornby. var det

Trivsel/Fester

Hembygdsdag 1 gång/år

Utbildning/Kompetensutveckling

Deltar i utbildningar av Studieförbundet och Länsmuséet samt föreläsningar av Länstyrelsen och andra föredragshållare

Vägar/Mackar

Föreningen är remissinstans vid alla typer av infrastrukturella förändringar

Annan verksamhet

Ordföranden har hållit föredrag i andra hembygdsföreningar, pensionärsföreningar och kyrkliga föreningar

Uppdatera förening

Anmäl förening