Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Halsbäcks Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2003

Finns i

Västra Götaland, Göteborg
Tjörn kommun
Klövedal distrikt
Tjörn
med 85, 200(so invånare.

Adress


Tjörn

Besök hemsida

Kontaktperson

Jonas Englund

Halsbäck 72
471 91 Klövedal

Tel. 1: 0304663633

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Loppis och auktioner har vi haft och kommer att fortsätta med.

Bad/Idrottsplats

Vi äger och underhåller en populär badplats. Även öppen för ej medlemmar men de uppmanas att stödja verksamheten.

IT

Håller en hemsida: www.halsback.se ständigt aktuell.

Kultur

Föreningens syfte är att bevara Halsbäcks särart, utveckla Halsbäck för såväl årsboende som fritidsboende samt verka för hållbar utveckling, dvs värna om miljö, sysselsättning, kultur och natur.

Miljö & Natur

Vi har röjt och underhållit ett område runt en hällristning, "Ule Plats" som ligger på mark som vi har arrenderat av kommunen på 50 år.I övrigt se arbetsbeskrivning under Kultur ovan.

Nyhetsbrev

Sker via hemsidan www.halsback.se.

Samlingslokaler

I våra konkreta planer finns dels att bygga en bastu vid badplatsen, och dessutom att bygga en gemensamhetslokal i anslutning till hamnen.

Trivsel/Fester

Förutom sommarfest vid hamnen har vi trivselsammankomster 5-7 ggr per år

Vandrings- & Ridleder

Röjer vanbdringsled österut längs Stigfjorden

Vägar/Mackar

Har förgäves försökt få nedsatt hastighet på vägen hit till Halsbäck. Men Vägverket hart avslagit, både bgäran och överklagande.

Uppdatera förening

Anmäl förening