Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Kovlands Idrottsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1903

Finns i

Västernorrlands län
Sundsvall kommun
Sättna distrikt

med ca 2000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Peter Strid
KOVLANDS IDROTTSFÖRENING
Viljansvägen 38
860 25 Kovland

Tel. 1: 060-91131
Tel. 3: 070-621 9130

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

bedriver idrottsverksamhet på egen anläggning, fotbollspalner, friidrottsanläggning, varpaplan, el-ljusspår

Barnomsorg

Hyr ut lokaler till föräldrakoperativ förskola

Samlingslokaler

Lånar ut och hyr ut lokaler i vår park och klubbhus

Skola

Nära samarbete med Vallensskola som utnyttjar vår idrottsanläggning.

Trivsel/Fester

Driver en dansbana med tillhörande park, arrangerar midsommarfest, hyr ut till andra organisationer, företag och privatpersoner

Ungdomsverksamhet

Idrottsförening med bl a fotboll, friidrott, varpa och oriewntering

Vandrings- & Ridleder

El.ljusspår som fått energisnålare beslysning, barmarkstid motionsslina. Vinter skidspår.

Uppdatera förening

Anmäl förening